Algemene voorwaarden

Lees onze Algemene Voorwaarden goed door alvorens ermee akkoord te gaan. Lees ook onze Privacyverklaring goed door. Wanneer een klant akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, gaan wij er van uit dat de klant ook bekend is met onze Privacyverklaring.

1. Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Zonnig Zilver zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij Zonnig Zilver zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
Gegevens van Zonnig Zilver zijn:
KVK-nummer: 93064756
Rekeningnummer: NL72INGB0106105957 t.n.v. Zonnig Zilver bij Friede
E-mail adres: info@zonnigzilver.nl
Vestigingsplaats: Ploegveld 20, 3993 GL, Houten 
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Zonnig Zilver en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Zonnig Zilver en klant.
1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.4 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de klant door Zonnig Zilver.
1.5 Zonnig Zilver is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet kan worden geaccepteerd, deelt Zonnig Zilver dit mee binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2. Prijzen en betalingen
2.1 Alle aanbiedingen van Zonnig Zilver zijn vrijblijvend en Zonnig Zilver behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

3. Levering 
3.1 Na de bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met de bestelgegevens.
3.2 De levertijd van de bestellingen bedraagt gewoonlijk 2-5 werkdagen.
3.3 Overschrijding van de bij 3.2 genoemde levertijd geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
3.4 De klant is zelf verantwoordelijk voor het invullen van de juiste gegevens, afleveradres in het bijzonder. Indien Zonnig Zilver de bestelling retour ontvangt en opnieuw moet versturen naar het juiste adres, zijn de extra verzendkosten voor rekening van de klant.

4. Retourneren
4.1 De klant heeft het recht om binnen 15 kalenderdagen na ontvangst, zonder opgave van redenen, de gehele bestelling of een gedeelte ervan als retour aan te melden. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@zonnigzilver.nl of door het Modelformulier in te vullen en deze naar ons per post of mail versturen. Na retour aanmelden dient de klant binnen 15 kalenderdagen de gehele bestelling of een gedeelte ervan retour te sturen naar:
Zonnig Zilver
Ploegveld 20
3993 GL Houten 
Nederland
4.2 De kosten van retour zenden zijn voor de kosten van de klant.
4.3 De artikelen kunnen alleen worden geretourneerd indien ze in een ongebruikte en verkoopbare staat zijn en in de zo oorspronkelijk mogelijke verpakking zijn. Voor de eventuele waardevermindering die ontstaat omdat de klant het artikel op een andere wijze heeft gebruikt dan hij in een winkel zou doen, mogen wij de klant aansprakelijk stellen.
4.4 Zonnig Zilver is niet verantwoordelijk in het geval van verlies of schade van het retour. Zonder bewijs van verzending met track en trace code worden zoekgeraakte zendingen niet terugbetaald. Wij adviseren daarom om de retourzending met een track en trace code te versturen zodat het traceerbaar is.
4.5 Wanneer de klant de gehele bestelling retourneert, worden de verzendkosten terugbetaald door Zonnig Zilver. Wanneer de klant een gedeelte van de bestelling retourneert, worden de verzendkosten niet terugbetaald door Zonnig Zilver.
4.6 Nadat de retourzending in goede staat is ontvangen, zal Zonnig Zilver dezelfde dag het retourbedrag op de rekening van de klant waarmee betaald is, terugstorten. De verwerking van de terugbetaling duurt enkele werkdagen. 

5. Persoonsgegevens
5.1 Alle persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Zonnig Zilver nageleefd. De klant heeft de mogelijkheid om eigen gegevens in te zien en te wijzigen, zie ook Privacyverklaring.
5.2 Zonnig Zilver zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand voor de verwerking en uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de klant in het geding komt.
5.3 De e-mailadres van de klant kan gebruikt worden voor de informerende mailings (maximaal 2 per jaar) van Zonnig Zilver. Met andere woorden, een klant met wie Zonnig Zilver een factuurrelatie heeft, kan een informerende mailing van Zonnig Zilver ontvangen om over soortgelijke producten te worden geïnformeerd. Indien de klant dit als onwenselijk beschouwt en geen mailings wil ontvangen, kan hij/zij dit laten weten door de mailing te beantwoorden met “AFMELDEN” als onderwerp of door een e-mail te sturen naar info@zonnigzilver.nl.